Patogenų tyrimai

Salmonella
Produkto kodas Produkto pavadinimas Paketo dydis
9805Reveal® 2.0 for Salmonella20 testiä
SS-L03SwabSURE Salmonella100 vnt.
SS-L03-1SwabSURE Salmonella 1 pcs1 vnt.
Listeria
Produkto kodas Produkto pavadinimas Paketo dydis
SS-L02SwabSURE Listeria species100 vnt.
SS-L02-1SwabSURE Listeria species 1 pcs1 vnt.
SS-L01SwabSURE ListeriaP81 vnt.
SS-L01-1SwabSURE ListeriaP single1 vnt.
E. coli
Produkto kodas Produkto pavadinimas Paketo dydis
9751Reveal for E. coli O157:H7 20 Hour Complete System20 testiä
9755Reveal® for E.coli O157:H720 testiä
SS-L04SwabSURE Ecoli/Coliform100 vnt.
SS-L04-1SwabSURE Ecoli/Coliform 1 pcs1 vnt.